Author: Shivamurthy H,shivamurthyh2012@gmail.com

10

ಮುನ್ನ

Share Button

ನೇಸರ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏಳಬೇಕು ಹೊಸಿಲು ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಪಶುಪತಿಯ ನೆನೆಯಬೇಕು. ತಾಸು ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಾಸನು ದುಡಿದು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರು ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹಸುವಂಗೆ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಐಸಿರಿ ಬರಿದಾಗುವ ಮುನ್ನ ತುಸು ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ನಸೀಬು ಕೈಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ರಿಸಿಯಂತೆ...

3

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ

Share Button

“ಸರ್ವಜನಾಃ ಸುಖಿನೋಭವತು” ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. “ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ” ದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರತ್ವದ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಾಳುವ...

13

ಮಾನವ

Share Button

ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಮಾನವ ಆಡಂಬರವನು ಬಿಡಬೇಕು ಮಾನವ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕು ಮಾನವ ಈಶ್ವರನನೆಂದಿಗೂ ನಂಬಬೇಕು ಮಾನವ. ಉಪಕಾರಿ ನೀನಾಗಬೇಕು ಮಾನವ ಊರಿಗೆ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಮಾನವ ಋಣತ್ರಯಗಳ ತೀರಿಸಬೇಕು ಮಾನವ ಎಷ್ಟೆತ್ತರ ಬೆಳೆದರು ಬಾಗಬೇಕು ಮಾನವ. ಏನಿದ್ದರೂ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಾನವ ಐದಿಂದ್ರೀಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮಾನವ ಒಲವೇ ಬಾಳಿನುಸಿರಾಗಬೇಕು...

12

ನವೋಲ್ಲಾಸ ತರುವ ನವ ಕಾಲದ ನವ ಆಲೋಚನೆಗಳು

Share Button

ನವ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಂದಿನ ನವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ “ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್” ಅವರು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಮುತ್ತಿನ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ “ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ...

3

ಸದೃಢ ಭಾರತದ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯೇ ಯುವಜನತೆ

Share Button

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡು, ಸರ್ವಧರ್ಮಿಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಗೂಡು, ಯುಗಯುಗಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವ  ಚೈತನ್ಯದ ಬೀಡು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಧನವ ಅರ್ಪಣಗೈಯುವ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಾಡು, ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಪುಣರ‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ‌ಭಾರತ ದೇಶ. ಭಾರತವು 130 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬವು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು...

6

ಚುನಾವಣೆ

Share Button

ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾವೇರುತ್ತಲಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು. ಹಣ ಹೆಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಭು ಮತದಾರನ ಮತವು. ಹಾದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಮೇದುವಾರರು ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಬಲುಜೋರು. ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಳ ಬೇಟೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮವನೆಂಬ ನಟನೆಯ ಪ್ರಚಾರ. ಹಣಹೆಂಡವಿಲ್ಲದ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕಾನೂನು ಚಾಪೆಯಡಿಯಲಿ ಚುನಾವಣೆ...

6

ಅ.. ಸಾರ್ಥಕ ..ಅಃ

Share Button

ಅ ನ್ಯರ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಆ ಸೆ ಪಡುತ್ತ ಇ ರುವ ಮನುಜರ ಈ ಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚಲಾರ. ಉ ತ್ತಮರಾಗದಿದ್ದರೆ ಊ ರುಭಂಗ ಖಚಿತ ಋ ಷಿಯಂಗೆ ಬಾಳಿದರೆ ಎ ಲ್ಲೆಡೆ ಸಲ್ಲುವೆ ನಿಶ್ಚಿತ. ಏ ನಿದ್ದರೇನು ಕೊನೆಗೆ ಐ ಕ್ಯವಾಗಬೇಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒ ಲವೇ ಅಮೃತ ಬಾಳಿಗೆ ಓ ಮನುಜ ತಿಳಿದು ಬಾಳಿಲ್ಲಿ. ಔ ದಾರ್ಯದಿ ನಡೆಯುತ ಅಂ ತಕನೊಡೆಯ ಭಜಿಸುತ ಅಃ ಅನವರತ ಬದುಕಿದರೆ ನರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವು...

16

ಮರೆಯಬೇಡ

Share Button

ತಾಯ್ತಂದೆಯರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡವೋ ಮೂಢನೇ ತಾಯ್ತಂದೆಯರಿಂದಲೇ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆಂಬುದನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಬಹು ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಿತಿರುವೆಂದು ಗರ್ವ ಪಡದಿರು ಹೇ ಮೂರ್ಖನೇ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯೇ ಬೇಕು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದೊಡನೆ ಹಸ್ತಿ ಮದವೇರಿದಂತಾಗದಿರು ಪೆದ್ದನೇ ವಸ್ತುಗಳ ಮೋಹದಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರೆತರೆ ಅಸ್ಥಿಯಾಗುವೆ ಕೊನೆಗೆ...

5

ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ..?

Share Button

ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರೇ, ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸುದ್ಧಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮಿತ್ರರೇ ನಿಮ್ಮಗೆಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಾಗಿ...

3

ಪಾಠ

Share Button

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಜಂತವೊಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪಾಠವ ಕಲಿಸಿದೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ತನ್ನದೆಂದು ಮರೆದವರ ದರ್ಪವನು ಅಡಗಿಸಿದೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮರೆತು ಹೋದ ಜನರನು ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕರೆಸಿದೆ ಜನ್ಮದಾತರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸ ಮೆರೆದ ಜನರಿಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಬೆಲೆಯನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೆಲ, ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳ ತಿಂದು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: