Author: Shivamurthy H

4

ಯುಗದ ಆದಿಯ ಸಂಭ್ರಮ

Share Button

ಭೂರಮೆಯು ಹಸಿರುಡುಗೆಯ ತೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರನ ರಶ್ಮಿಗೆ ನಾಚಿ ನಿಂತಿಹಳು ಮರಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಬೊಟ್ಟು ಧರಿತ್ರಿ ನವ ಸಂವತ್ಸರಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಹಳು. ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯಾಧರಿಸಿ ಸೌರಮಾನವು ಚಂದ್ರನ ಗತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನವು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದಿ ಭಿನ್ನ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆಯು ಸಡಗರ ತುಂಬಿ ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯು. ದಾಶರಥಿಯು ಮಹಾಬಲಿಯ ವಾಲಿ...

14

ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು

Share Button

  ಜನಪದರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳೇ ಗಾದೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಳಿಗಿವುಗಳೇ ದೀವಿಗೆಯು ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆಗಳೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗದು ಗಾದೆಗಳರಿತವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗುವುದು. *ಅ*ಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಮಹಾಗರ್ವಿಯಂತಾಗದಿರು *ಆ*ಳಾಗಿ ದುಡಿ, ಅರಸನಾಗಿ ಬಾಳುತಿರು *ಇ*ರುಳು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಗಲು ಬೀಳದಿರು *ಈ*ಜು ಮರೆಯದಿರು, ಜೂಜು ಕಲಿಯದಿರು. *ಉ*ಪ್ಪುಂಡ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ...

3

ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ?.

Share Button

ಅಕ್ಕರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೆಯಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಂತಾಗುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ?. ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳ ನವನೀತವನು ಕಡೆದಾಗ ಕಾವ್ಯ ಅಮೃತವಾಗುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ?. ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಂತಹ ಕವಿಯು ಕಟ್ಟುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ?. ತೋಚಿದೊಡನೆ ಗೀಚಿ ಬರೆದಾಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದೆನಿಸುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ?. ಯಾರು ಹೊಗಳಿದರೇನು ಯಾರು ತೆಗಳಿದರೇನು ನೂರು ಬಾರಿ ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲವೇ?...

10

ಮುನ್ನ

Share Button

ನೇಸರ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏಳಬೇಕು ಹೊಸಿಲು ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಪಶುಪತಿಯ ನೆನೆಯಬೇಕು. ತಾಸು ಕಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಾಸನು ದುಡಿದು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಉಸಿರು ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹಸುವಂಗೆ ನಾವು ಬಾಳಬೇಕು. ಐಸಿರಿ ಬರಿದಾಗುವ ಮುನ್ನ ತುಸು ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ನಸೀಬು ಕೈಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ರಿಸಿಯಂತೆ...

3

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ

Share Button

“ಸರ್ವಜನಾಃ ಸುಖಿನೋಭವತು” ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ. “ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ” ದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರತ್ವದ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವ, ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಾಳುವ...

13

ಮಾನವ

Share Button

ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು ಮಾನವ ಆಡಂಬರವನು ಬಿಡಬೇಕು ಮಾನವ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕು ಮಾನವ ಈಶ್ವರನನೆಂದಿಗೂ ನಂಬಬೇಕು ಮಾನವ. ಉಪಕಾರಿ ನೀನಾಗಬೇಕು ಮಾನವ ಊರಿಗೆ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಮಾನವ ಋಣತ್ರಯಗಳ ತೀರಿಸಬೇಕು ಮಾನವ ಎಷ್ಟೆತ್ತರ ಬೆಳೆದರು ಬಾಗಬೇಕು ಮಾನವ. ಏನಿದ್ದರೂ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮಾನವ ಐದಿಂದ್ರೀಯ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮಾನವ ಒಲವೇ ಬಾಳಿನುಸಿರಾಗಬೇಕು...

12

ನವೋಲ್ಲಾಸ ತರುವ ನವ ಕಾಲದ ನವ ಆಲೋಚನೆಗಳು

Share Button

ನವ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಂದಿನ ನವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಿತಾಮಹ “ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್” ಅವರು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಮುತ್ತಿನ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ “ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ...

3

ಸದೃಢ ಭಾರತದ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯೇ ಯುವಜನತೆ

Share Button

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡು, ಸರ್ವಧರ್ಮಿಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಗೂಡು, ಯುಗಯುಗಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವ  ಚೈತನ್ಯದ ಬೀಡು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಧನವ ಅರ್ಪಣಗೈಯುವ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಾಡು, ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಪುಣರ‌ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ‌ಭಾರತ ದೇಶ. ಭಾರತವು 130 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬವು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು...

6

ಚುನಾವಣೆ

Share Button

ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾವೇರುತ್ತಲಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು. ಹಣ ಹೆಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಭು ಮತದಾರನ ಮತವು. ಹಾದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಮೇದುವಾರರು ಹಿಂಬಾಲಕರಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಬಲುಜೋರು. ಜಾತಿವಾರು ಮತಗಳ ಬೇಟೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮವನೆಂಬ ನಟನೆಯ ಪ್ರಚಾರ. ಹಣಹೆಂಡವಿಲ್ಲದ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಕಾನೂನು ಚಾಪೆಯಡಿಯಲಿ ಚುನಾವಣೆ...

6

ಅ.. ಸಾರ್ಥಕ ..ಅಃ

Share Button

ಅ ನ್ಯರ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಆ ಸೆ ಪಡುತ್ತ ಇ ರುವ ಮನುಜರ ಈ ಶ್ವರ ಮೆಚ್ಚಲಾರ. ಉ ತ್ತಮರಾಗದಿದ್ದರೆ ಊ ರುಭಂಗ ಖಚಿತ ಋ ಷಿಯಂಗೆ ಬಾಳಿದರೆ ಎ ಲ್ಲೆಡೆ ಸಲ್ಲುವೆ ನಿಶ್ಚಿತ. ಏ ನಿದ್ದರೇನು ಕೊನೆಗೆ ಐ ಕ್ಯವಾಗಬೇಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒ ಲವೇ ಅಮೃತ ಬಾಳಿಗೆ ಓ ಮನುಜ ತಿಳಿದು ಬಾಳಿಲ್ಲಿ. ಔ ದಾರ್ಯದಿ ನಡೆಯುತ ಅಂ ತಕನೊಡೆಯ ಭಜಿಸುತ ಅಃ ಅನವರತ ಬದುಕಿದರೆ ನರಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: