Category: ಬೆಳಕು-ಬಳ್ಳಿ

6

ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲಿ

Share Button

ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಹರಿತ ಮಾತೂ ಶರಣಾಗುವುದುನಗುವೊಂದೇ ಆದಾಗ ಉತ್ತರ,ಮೌನದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿ  ಆಗು ಹೃದಯವೇನೀ ಮನಗಳಿಗೆನಗುವಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರ . ನಿರಾಳ ಹೃನ್ಮನ ಎಲ್ಲವ ಮರೆತುಕ್ಷಣಕಾಲ ಒಮ್ಮೆಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ,ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವುದು  ಈ ನಗುವಿನಿಂದಲೇಕಂಡವರ ಮನ ಮುಗಿಲೂ. ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಆದರೆ ನಗುವಿಗಿಲ್ಲ  ಇದಾವುದರ  ಹಂಗು ,ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಮರೆಸಿಬೆಸೆಯುವುದು...

5

ಮುಗುಳ್ನಗೆ

Share Button

ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮಂದಿಗೆಅರ್ಥವಾಗುವ ಮಾತುಮುಗುಳ್ನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಲೆಯಿಂದಕಷ್ಟಗಳ ಸುಳಿಯಿಂದದೂರಕೊಯ್ಯುವ ದೋಣಿಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮನಸ ಹಗುರತೆಗೆಮುಖದಂದ ಸಿರಿಗೆಅಳಿಸಲಾಗದ ಅಲಂಕಾರಮುಗುಳ್ನಗೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರಕ್ಕೆಸಲ್ಲಾಪ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆನೀರನೆರೆಯುವ ನದಿಯೆಮುಗುಳ್ನಗೆ ದ್ವೇಷಗಳನಳಿಸಿಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಚೆಂದ ಹಬ್ಬುವ ಬಳ್ಳಿ‌ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಶಯ್ಯೆಯಲಿ ಕೊನೆದಿನವನೆಣಿಸುವಲ್ಲಿಬಂಧ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಮುಗುಳ್ನಗೆ -ಅನಂತ ರಮೇಶ್ +3

7

“ಮಗನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ”

Share Button

ಬರೆದಿರುವೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರನಿನಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ತಲುಪುವುದೆಂದು ಪುತ್ರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಒಳಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರವಿಶಾಲ ಎದೆಯ ಗಿರಿಜಾ ಮೀಸೆಯ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸರದಾರ ಉಟ್ಟು ಉಡಲು ಕಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲಅನ್ನ ಮೇಲೋಗರಗಳಿಗೆ ಬರವಿರಲಿಲ್ಲಬಯಸಿದ್ದು ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ...

10

ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೋಸಿಟರ್ ಊಹೆಗಳು

Share Button

ಅನುವಾದಿತ ಕವಿತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಬರಲಿರುವದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ನಾನುನನ್ನನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು ನೀವುನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವಂತೆನನ್ನ ಅರ್ಥಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆಭವಿಷ್ಯದಿಂದ, ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭೂತಕಾಲಕನಸಿನಿಂದ ಸಾರಾಂಶ ಆಕೃತಿಯನ್ನುನೀಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನನ್ನ ನಾನೇ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಹೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತೇನೆ,ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆನನಗೆ ಅನೇಕ ಆರಂಭಗಳು, ಅನೇಕ ಓದುವಿಕೆಗಳುನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗಳಿಂದ ಓದಿಕೆಳಗಿನಿಂದ...

12

ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ – ಅಂತರಂಗದ ಇನಿದನಿ

Share Button

1.”ಗೀಚಿ ಬಿಡಬಾರದೇ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲುಮನವನ್ನಾಗಿಸಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ,ತನ್ಮಯ ಈ ಕವಿ ಹೃದಯಮನದಾಗಸದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯ ರಂಗುಆವರಿಸುವ ವೇಳೆ “. 2.”ಒಮ್ಮೆ ನಸುನಕ್ಕುನೋವಿಗೇ ಒಡ್ಡಿ ಬಿಡುಸವಾಲು,ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿಚಿಂತೆಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಗಲು “. 3.”ಮಾತಿನ ಗಾಳ, ಕಣ್ಣಿನ ಜಾಲಸೋತು ಹೋಯಿತು ಮನಸು,ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ದೀವಟಿಗೆಮನಸು ಸಾಗುವ ಹಾದಿಗೆಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು ಕನಸು”. 4. ”...

14

ಅಂಕ ಪರದೆ ಜಾರಿದಾಗ…

Share Button

ಕಳೆದವಾರ ತರಗತಿಯಲಿ ಕಿರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತುಜಂಗಮವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಕಗಳ ಸಂದೇಶವಿಂದು ಮನೆಯಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಮುನಿದ ಅಮ್ಮ ತಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರುನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರೋಶವ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು ಸದಾ ಓದಿನಲಿ ಮುಂದಿರುವ ತಂಗಿ ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗುತಾತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಮೂರು ಬಾರಿ...

9

ಸುಖ ವಿಲ್ಲಾ

Share Button

ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳೇಆದರೆ ಹಾಗೆನ್ನುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ , ಇದೆಲ್ಲ ವಿಲ್ಲಾ.ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುತಿವೆಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಮುಖದವೆಲ್ಲಾಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ತಳೆದುಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತೆಲ್ಲಾ ತಡೆಗೋಡೆಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ,ತಡೆಯುವನವ ಕಾವಲುಗಾರಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕುಅಲ್ಲಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಾಚಾರ ಒಳಗೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ?ಆಟದ ಮೈದಾನ,ಈಜುಕೊಳ,ಮರ, ಗಿಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಉದ್ಯಾನವನಸಾವಕಾಶ, ಸಾವಧಾನವೇಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಲ್ಲಾದೊಳಗೆಲ್ಲ...

4

ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಯುಗಾದಿ….ಶುಭಾಶಯಗಳು

Share Button

ಋತುಗಳು ಜಾರಿ ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿತಂದಿದೆ ಚೈತ್ರಮಾಸವ ಚಿಗುರೆಲೆಯಲಿಬಣ್ಣಗಳು ಶೃಂಗರಿಸಿದ ವೈವಿದ್ಯತೆಯಲಿತಂದಿದೆ ಹೊಸ ವರುಷವ ಲೋಕದಲಿ ಯುಗಾದಿಯ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿನಲಿದಿದೆ ಕಾಲವು ಪುನರ್ಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿಯುಗಾದಿಯ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿಆನಂದಿಸಿದೆ ಕಾಲವು ನವೀನತೆಯಲಿ ಹರಿದಿದೆ ಜಗದಲಿ ಹರುಷದ ಹೊನಲುಮೆರಗಿದೆ ಚೆಲುವಲಿ ಹೂದೋಟದ ಮಡಿಲುಕುಣಿದಿದೆ ಲೋಕವು ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಡಲುಧ್ವನಿಸಿದೆ ನಾದವು ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಗಲು ಯುಗಾದಿ ಸಡಗರ...

12

ಕವಿತೆ ಎಂಬ ಮೂಡಣ, ಪಡುವಣ

Share Button

ಕವಿತೆಯೆoಬುದು ಮನದ ರಿಂಗಣಬದುಕ ನುಸುಲಿನ ಹೂರಣ..ಮಿಡತೆ ಚಿಟ್ಟೆಯದಾಗಿ ಹಾರುವಭಾವ ಯಾನದ ಚಿತ್ರಣ.. ನೋವು ನಲಿವಿನ ಪಾಕ ಕವಿತೆಗೆಸೋಲು ಗೆಲುವೂ ಕಾರಣ..ಅಮ್ಮನಪ್ಪುಗೆ ಕಂದನೆಳೆತಸಿಹಿಯು ಕಹಿಯ ಮಿಶ್ರಣ.. ತಿಮಿರ ಕವಿದಿಹ ಭಾವ ಜೀವಿಗೆಬೆಳಕನುದಿಸುವ ಮೂಡಣ..ಬೆಂದು ಬಳಲಿದ ಕರ್ಮಚಾರಿಗೆತಂಪ ನೀಡುವ ಪಡುವಣ.. –ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಡೂರ್, ಮುಂಡಾಜೆ +8

7

ಸುರಿಯಲಿ ವರ್ಷಧಾರೆ

Share Button

ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೀಡು ಬಿರುಸಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಈಗೀಗ  ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಬಂದು ಧರೆಯನ್ನು ತೊಯಿಸಿ ತೊಪ್ಪೆಯಾಗಿಸುವ ಹನಿಗಳಿಗಾಗಿಮನ ಹಪಹಪಿಸಿದೆ ಸುರಿದಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಷದ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿಬಳಲಿದ ಧರೆಯಿಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಾಯುತಿದೆಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ ಧರಣಿಹರಿಯುವ ತಂಪನೆಯ ಹಳ್ಳ ತೊರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಕರಿಮೋಡ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: