Tagged: usage of internet

3

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆ-ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರದಿರಲಿ

Share Button

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಾಗಲಿ,ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ,ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಂತಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಎರಡು ದಶಕದಿಂದೀಚೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇನ್ನಾವ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: