Tagged: River crossing

3

ಚಾರಣದಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ‘ಶೂ’ವಿನ ಹಾರ

Share Button

ಯಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿಯನ್ನು, ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರ ನೆರವಿನಿಂದ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ “ಚಾರಣದಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ‘ಶೂ’ವಿನ ಹಾರ!!!”     +57

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: