Tagged: Madduru Vada

6

ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ‘ಮದ್ದೂರು ವಡೆ’ ತಂದಂತೆ…

Share Button

ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಒಂದು ಗಾದೆ ‘ಎಂಕು ಪಣಂಬೂರಿಗೆ ಹೋದಂತೆ’. ಯಾರಾದರೂ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲೋಚನಾಶೂನ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾದೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೆಂದರೆ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಕು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಯಜಮಾನ-ಯಜಮಾನತಿಯರು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: