Tagged: ಸಾಧನಕೇರಿ

11

ಬಾರೋ ಸಾಧನಕೇರಿಗೆ…

Share Button

ಬಾರೋ ಸಾಧನಕೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ನಿನ್ನೀ ಊರಿಗೆ ಈ ಭಾವಗೀತೆಯ ಸಾಲು ಯಾರಿಗ ತಾನ ಮರಿಲಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಲಿಕ್ಹತ್ರ ನಮ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜನ ನೆನಪು ಆಗಲಾರದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು? ನಮ್ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನು ನಿಮಗ?! ಅರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಅವರು ಅಂಬಿಕಾಳ ತನಯ...

1

ವರಕವಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ

Share Button

“ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವರಕವಿಗೊಂದು ನುಡಿ ನಮನ”; ಕವಿ, ಕವಿತೆಯೆಂದರೆ ಸಾಗುವದು ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ದತ್ತನತ್ತ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತನತ್ತ… ಸಾಧನಕೇರಿಯ ಸಾಧಕನೇ. ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡಾ ಎಂಬಂತೆ ರವಿ ಕಾಣದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರಳ ಸುಂದರ ಆಡು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ಧ ಕವಿತೆಯ ಒಂದೊಂದು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: