Daily Archive: May 10, 2020

7

ಅಮ್ಮ

Share Button

ಅಂತಃಕರಣ ಮಮತೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಥಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂ ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ ಆಗುವದೆನಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆನಂದ… ಮಲಗದೇ ನಾ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡುವೆ ಕಂದ ಎನ್ನುತ ಚಂದಪ್ಪನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪ ತಿನಿಸುತ್ತಾ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: