Daily Archive: March 22, 2019

1

ಗುಟುಕು ನೀರು ತಾರಮ್ಮಾ

Share Button

ಮಾರ್ಚ್ 22, ವಿಶ್ವ ಜಲದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಚಿತ್ರ.. – ಭಾರತಿ ಪಿ.ಜಿ +18

1

ಜೀವ ಜಲ

Share Button

ಉಕ್ಕೇರಿ ಹರಿಯುತಿದ್ದ ನದಿ , ಹಳ್ಳ , ತೊರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾಯಿತು ಮರೆ ?, ಬಾಳಲಾದೀತೇ ನೀರಿಲ್ಲದಿರೆ ?, ನೀರೇ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳಿಗೂ  ಆಸರೆ . ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ನೀರು, ಬೇರೇನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ಉಳಿಯಬಹುದು  ಉಸಿರು, ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ  ಕೊನರಲು ಚಿಗುರು, ಹುಡುಕುವುದು ನೀರನ್ನೇ  ಬೇರು. ಹಿಂದೆ ತುಂಬಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: