Daily Archive: October 16, 2016

1

ಟುಗು ನೆಗರ, ಮಲೇಶ್ಯಾದ ‘ಅಮರ ಜವಾನ್’ ಸ್ಮಾರಕ

Share Button

  ‘ಟುಗು ನೆಗರ ‘ ಅಂದರೆ  ಮಲಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ  ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ’ ಎಂದರ್ಥ.  ಮಲೇಶ್ಯಾದ  ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ನಲ್ಲಿರುವ  ‘ಟುಗು ನೆಗರ’ ವು ಒಂದು ಅದ್ಬುತವಾದ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ . ಮಲೇಶ್ಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ರ್ಯಕಾಗಿ  ಹಾಗೂ  ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಮಹಾಯುಧ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಇದನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಈ ಕಂಚಿನ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: