Daily Archive: July 30, 2016

9

ಸುರಳಿ ಹೂವು (ಸುಗಂಧಿ ಹೂವು)

Share Button

ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಚೆಲುವಾದ ಹೂವು ಸುಗಂಧಿ ಹೂವು.ಇದನ್ನು ಸುರಳಿ ಹೂವು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ನವಿರಾದ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಈ ಹೂವಿನ ಮೂಲವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ.ಇದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಹೆಡಿಕಿಯಂ ಕಾರ್ಯನೆರಿಯಮ್. 3-4  ಅಡಿಯಸ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಿಕೆಯ ಸಸ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು,ಉದ್ದುದ್ದ ಎಲೆಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: