Daily Archive: October 20, 2014

4

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮೌನ..!

Share Button

  ತಿಳಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯು ಮಳೆಯನು ತಂದಾಗ ಸುಯ್ಯನೆ ತಂಗಾಳಿ ಹಿತವಾಗಿ ಬೀಸುವಾಗ ಮೌನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಹನಿಗಳಿಗೇಕೋ ನರ್ತಿಸುವ ಚಿಂತೆ… ತಂಪಾದ ಚೆಲುವಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೆಣಕುವಾಗ ಹೊಂಗೆಯ ಎಲೆಗಳಲಿ ಹನಿಗಳದೆ ಸಂತೆ… ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಂದದ ಬೆಳಕಲೆ ಹುಡುಕಲಾರದೆ ಹೋದೆ ನಾನು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: