Author: B.R.Nagarathna

9

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 14

Share Button

 –ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. “ಅದೇನು ಹೇಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಏಕೆ ಸಂಕೋಚ, ನಾನೇನು ಹೊರಗಿನವನೇ?” ಎಂದರು ರಾಮಣ್ಣ. “ಅದು ಅದೂ ಭಾಗ್ಯಳ iದುವೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು, ಕಳಿಸುವುದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರಿದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.’ ಎಂದು...

3

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 13

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ “ಆ ದಿನ ಉಡಲು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾ ಅವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿಮಾಡಲು, ಅಂದರೆ ಅಂಚು ಹೊಲಿದು, ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಾ ಭಾಗ್ಯ?” ಎಂದು...

9

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 12

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು…..  ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಹಾಗೇ ಅವರ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಳು . ಚಿಕ್ಕವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಏನನ್ನೋ ಹೊಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡವರಿಬ್ಬರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅಪ್ಪನಂತೆ...

8

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 11

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೋ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೋ ಭಾಗ್ಯಳ ಮದುವೆಗೆ ನಾವು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿಬಿಟ್ಟೆವು. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಆತಂಕ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಜೋಯಿಸರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಮನೆ, ಮಗ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ನೇರ ನಡೆನುಡಿ ಕಂಡಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಯಿತು. ಹೇಗೋ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟರೆ...

6

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 10

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. “ನನಗೇನೂ ಬೇಡಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ನಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ನಂಜುಂಡನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಒಳಬಂದ ಕೇಶವಯ್ಯ “ಭಟ್ಟರೇ ಗಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಡೆಯಿರಿ, ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡೋಣ.” ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುರ್ಚಿಯ...

10

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 9

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ಮಲಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಕೇಳಿಸಿ ಥಟ್ಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗೇ ಸದ್ದಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟಳು. “ಷ್..ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟುಬೇಗ ಎದ್ದುಬನ್ನಿ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಭಾವನಾ ತನ್ನ ಕಿರಿಯರಿಗೆ...

8

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 8

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ”ರೀ.. ನಾಳೆ ಜೋಯಿಸರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೇನಾದರೂ ಬೇಗ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡುಬಿಡೋಣ” ಎಂದಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ.‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶುಭಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು, ಮನೆಗೆಲ್ಲಾ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತಿಂಡಿ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ...

7

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 7

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭಾಗ್ಯ ಹೂಂ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರಾ, ತಂಗಿ ಭಾವನಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂದಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇಂದಾದರೇನು, ಮುಂದಾದರೇನು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನಂತರದವರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ನಾನು ನಾಂದಿ ಹಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರುಗಳು ಒಪ್ಪಿ ”ನಿಮಗೂ...

8

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 6

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊರಟ ಜೋಯಿಸರು ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬ ನಂಜುಂಡನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಕಾರು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೋಯಿಸರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ”ವೆಂಕು, ಸೀತು..ಹುಡುಗಿಯೇನೋ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಸೂ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲಸಬೊಗಸೆ ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ ಚುರುಕಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು...

11

ಕಾದಂಬರಿ: ನೆರಳು…ಕಿರಣ 5

Share Button

–ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದುದು….. ಶಂಭುಭಟ್ಟರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಮನೆಗೆಲಸ, ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತು. ತಾವು ಬರುವಾಗ ತಂದಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯ ಕೈಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಡಮಾಡದೆ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಊಟದ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಶಂಭುಭಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: