Author: Vasundhara K.M.

5

ಈಗಲೀಗಲೆ ಕಾಣಲಾರೆ..

Share Button

ಯಾವ ಬೇಗುದಿಯಲೋ ಅದಾವ ಸಂತಸದಲೋ ಯಾರೋ ಹೊಸೆದ ಬತ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯನಿತ್ತೆ. ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತೋ ಜ್ವಾಲೆ ಬೆಳಗಿ ತೋರಿತೋ ದೀಪ ಆದರೀ ಕ್ಷಣಕೆ ಅದನು ಕಾಣಲಾರೆ.. ಯಾರದೋ ಹಣೆಬೆವರು ಯಾವುದೋ ಹನಿ ನೀರು; ನೆನೆದ ನೆಲಕೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ- ನೂರು ಬುತ್ತಿ; ಉಂಡು ಚೆಲ್ಲಿದ ಅನ್ನ...

5

ನನ್ನ ದೇವರು….

Share Button

ಆಜಾನು ಸುಪ್ರಭಾತ ಕೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಏಳಿ ಎಂದು ಜನರನ್ನೂ ತನ್ನನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ದೇವರೆಂದೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಮಜ್ಜನ, ತೀರ್ಥ ನೈವೇದ್ಯ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದು; ಘಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ನನ್ನ ದೇವರೆಂದೂ ಗುಡಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಧೂಪ ದೀಪ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಸಾಲುನಿಂತ ಭಕ್ತಗಣ ಪರಿವಾರಕೆ ದರ್ಶನ...

6

‘ಬಹು ಕೆಡುಕೆನಿಸುತ್ತಿದೆ’

Share Button

‘ ಕಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಭೋರ್ಗರೆದು ವಿಫಲವಾದ ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ನೆನೆದು ವೃಥಾ ಕಳೆದ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನೆದು ಸೊಗಸು ನೋಟ ಕಾಣದ ಇಂಪು ದನಿಯ ಕೇಳದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನೆನೆದು ಒಂದು ಹಿತವನು ಆಡದಿದ್ದ ನಾಲಗೆಯ ಬೀಸು ನುಡಿಗಳ ನೆನೆದು ಸರಿ ದಾರಿಯಲಿ...

6

ಆದ್ಯತೆ…

Share Button

. ಸಾವು ಹೊಸ್ತಿಲ ಕದ ಬಡಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದ ನಾನು ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡುವುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡು ಸಾವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳುವೆ ಇವೆ.. ಮಕ್ಕಳಿವೆ, ಮನೆಯಿದೆ, ಗಂಡನಾದಿ ಬಳಗವಿದೆ ಹೇಗೆ ಬರಲಿ ನಿನ್ನೊಡನೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳಲೇ ಹೀಗೆಂದು ಕೇಳಿ ನೋಡಲೇ ಸಾವಿಗೇನಂತೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಾರಾಧನೆ- ದಾಸೋಹ. ಹುಟ್ಟೆಂಬುದು...

4

‘ದ್ವಂದ್ವ’

Share Button

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನೂರಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದೋ ವಿಷಾದಿಸುವುದೋ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ. ನವಿಲುಗಳು ಸರಿ, ನವಿಲಿನಾಹಾರ ಹಾವು- ಹುಳು- ಉಪ್ಪಟೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾದುವೇ ಹೇಗೆ..? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಚೆಂದ ಕುಣಿತ, ಕಣ್ಮನ ತಣಿತಕೆ ನವಿಲುಗಳಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಹೇಗೆ..! ಇದಾಗದೇ ಕಂಡೂ ಕಂಡೂ ವಿಷ ಕುಕ್ಕುವ ಹಾವಿಗೇ ಕೊಡಪಾನ ಹಾಲೆರದ...

7

‘ತಪವೂ- ಒಲವೂ- ಚಲನೆಯೂ’

Share Button

ನಾನು ತಪಸ್ವಿನಿಯಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿಂತ ಮೌನದ ಧ್ಯಾನಕೆ ನನಗೆ ವ್ಯವಧಾನವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗು ಬೈಗೆನದೆ ಗಡಿಯಾರದೊಡನೆ ಓಡುವ ನನಗೆ ಸಮಯವೆಲ್ಲಿ?! ಕಾಲನೇ ನನ್ನ ಕಾದಲ, ಮಿಸುಕಾಡಲು ಬಿಡದೆ ನನ್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿರುವ-ನಲ್ಲ..! ಅರೆಗಳಿಗೆಯೂ ಮರೆತೂ ಮೈಮರೆತು ನಿಲಲಾಗದು, ಗೆಲುವಿನತ್ತಲಿರುವ ಪಯಣ ನಿಲಿಸಲಾಗದು.. ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವೂ ಈಗ ಕಾಲನೊಟ್ಟಿಗಿನ ಒಲವಿನ ಪಯಣ;...

2

‘ಆಗದು’

Share Button

ಒಂದು ಸುಸ್ತಾದ ಇರುಳು ಶಪಥ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನಾಗದು ನನಗೆಂದು… ಮುನ್ನಿನಂತೆ ಗಾಣದ ಎತ್ತಾಗಲು. ಮತ್ತೆ ಮಾರನೆಯ ಅನವರತ ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ ಮೈಗೊಟ್ಟು, ಮನ ಕೆಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳುಗೆಡಲು, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಈ ದುಡಿಮೆ, ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ರಾಮಾಯಣ-ಭಾರತವೇ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ; ಅಂತೂ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಧರಿಸಲೂ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆಯಾಗದು. ಮುಂದೇನು.? ಮತ್ತೇನು.? ಇನ್ನೇನು.? ಎಂಬ ನಿತ್ಯ...

5

ಖಾಸಗಿ ಕನಸು…!

Share Button

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಿದು.., ನನ್ನೆದೆಯ ಖಾಸಗಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು…! ಈ ಮಾಧವ ಆ ಮಿಲಿಂದರ ಮೇಲೆ ಹರೆಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸೆಂದು.. ನನ್ನಿರುಳ ಕನಸ ತಿಜೋರಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರರೀರ್ವರು ! ಮೊಗೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರದ ಒಲವನು. ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಬರಿದಾಗುವ ಬರಿಯ ಮೋಹಕ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಆಗೀಗ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡತೆ, ಈ ತರಳೆ ಮನಸ್ಸು...

5

ತನ್ನಂತೆ ಪರರೆಂದು ಬಗೆಯುವ ಮುನ್ನ….

Share Button

ಕುಟುಕಿ ಹೋಗುವವರ ನಡುವೆ ಕಡೆದಿಟ್ಟಂತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನಂತೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುರಳು. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸದಾ ಮನ ಮಣಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಹಣಿಯಲು ನೋಡುವವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಸತ್ಯ...

2

‘ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ..?!’

Share Button

. ಗಾಂಧೀ ಎಂದರೆ ಮುಗಿಯದ ಅಂತರ್ಗತ ಯುದ್ಧ ; ನನಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಗೆಲವು -ಸೋಲು ಗಾಂಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು. ನಮಗಲ್ಲ. . ಪ್ರತೀ ದಿನ ಎದುರಾಗುತ್ತೀವಿ, ಮುಖಾ -ಮುಖಿಯಾಗುತ್ತೀವಿ, ಮೀಸಲು ಮುರಿಯುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆತ ಅಚಲ. ನಾವು ಚಂಚಲರೇ… , ಮಗುವ ಹಾಗೆ, ಮರದ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: