Tagged: Samkrutiya rahasya Kannada book by T S Lalitha

2

ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಕಥಾಲೋಕ

Share Button

ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಝಲಕು, ಕವಿತೆಯ ಲಾಸ್ಯ, ಲಯ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ಕಲಾಪ್ರಕಾರವೇ ಸಣ್ಣಕತೆ. ಸಣ್ಣಕತೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಡದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಂತೆಯೇ ಕವಿತೆಯಷ್ಟು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಇರದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: