Tagged: Red Cross Society

6

ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ

Share Button

ಅದು 19 ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕಾಲ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಯುದ್ಧಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಆಗ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಷ್ರೂಶೆ ನಡೆಸಲು  ಸಾದ್ಯವಾಗದಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂದರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ,ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ,ವರ್ಗ ಮುಂತಾದುವುಗಳ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: