Tagged: Kuldhara village of Rajasthan

2

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ‘ಕುಲ್ ಧಾರಾ’ ಹಳ್ಳಿಯೂ …ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೂ …

Share Button

ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ರಿಸುವ ನಾಯಿಯೊಂದು ಇಂದೇಕೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ “ಓವೂವೂಔಔ..” ಎಂದು ಊಳಿಟ್ಟಿತು, ಕೂಡಲೇ ಇತರ ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕೋರಸ್ ನಲ್ಲಿ ದನಿಗೂಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ, ಆಗ ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಿಯು ಕಿರುಚುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ನಾಯಿಗಳ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: