Tagged: Ganesha chaturthi

2

ಶಮಂತಕೋಪಾಖ್ಯಾನ…

Share Button

  ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬದಂದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಬಿರಿಯ ತಿಂದ ಗಣಪನನ್ನು ಹೊರಲಾರದೆ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಮೂಷಿಕವಾಹನ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾರದಿಂದ ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಗಣಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಕನಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಮಾನಿತನಾದ ಗಣಪ, ಚೌತಿಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಪವಾದ ಬರಲಿ ಎಂದು...

0

ನಮಾಮಿ ಗಣೇಶ ನಾಯಕಂ

Share Button

ಮಹಾ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಗಣಾದಿ ವಂದ್ಯ ಉತ್ಸವಂ ಸುರಾದಿ ಸುರ ಸ್ವಭೂಷಿತಂ ನರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಸುಭಾಷಿತಂ || ‘ ಶಿವೈಕ್ಯ ಉದರ ಗಜಾಸುರಂ ಸತಿ ಅದ್ವೈತ ಶಿವೆ ಚಿಂತಿತಂ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೌರಿ ಯೋಜಿತಂ ಶಿವೋದ್ಭವುದರ ಗಜಾ ಧರಂ ||   ಶಿವೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪಟ ನಾಟಕಂ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: