Tagged: electron

1

ಜೆ.ಜೆ.ಥಾಮ್ಸನ್-ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಗುರು!

Share Button

  ‘ಗುರು – ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ’ ಅನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನ. ತಾಯಿ – ಮಗುವಿನ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅನುಬಂಧ. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ವೇದ, ಆಗಮ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಸ್ತು, ಯುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: