Tagged: Bottleguard dishes

17

ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಸೊಬಗು

Share Button

ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿಯೊಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಈ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಹಿಸಲಾರದ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾವೇರುವ ಶರೀರವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯದೂಟವಾಗಿ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: