Tagged: ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಸಾಧಕ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

2

ಕವಿನೆನಪು 19: ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಸಾಧಕ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ನ

Share Button

ದೂರದ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ, ನಾಟಕ ರೆಪರ್ಟರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮುಂತಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಸ್ಪೃಹವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರೊಡನೆಯೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ  ಸ್ನೇಹವನ್ನು  ಹೊಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಅವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ತ್ರೈಮಾಸಿಕ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: