Tagged: ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ

5

ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ…..ಭಾಗ 2

Share Button

ಇ-ಮೈಲ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಇ-ಮೈಲ್ ನಲ್ಲಿ,  ಒಂದೇ ಬರಹ  ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಆಯ್ದ 2-4 ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು  ಲಗತ್ತಿಸಿದರೆ ಧಾರಾಳವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಹವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇ-ಮೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.  ಒಟ್ಟಿಗೇ  ಹಲವಾರು ಇ-ಮೈಲ್...

7

ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನ…..ಭಾಗ 1

Share Button

ಸ್ವಯಂಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ ‘ನನಗೂ ಬರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸುವುದು? ‘ ‘ನಾನೂ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಪ್ರಕಟ ಆಗಲ್ಲ… ‘ ‘ನಮ್ಮ ಬರಹ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ…’  ‘ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದವರಿದ್ದಾರಾ?.’ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಫೇಸ್...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: