ಪುಸ್ತಕ-ನೋಟ

Spread the love
Share Button

  • ನೀವು ಓದಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

  • ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು? ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯಾವ  ಮೌಲ್ಯ ಆಪ್ತವೆನಿಸಿತು?

  • ಬರೆದವರು ಯಾರು? ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸುರಹೊನ್ನೆಯ ‘ಪುಸ್ತಕ-ನೋಟ’ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇ-ಮೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ಇ-ಮೈಲ್ : editor@52.55.167.220

 

– ಸಂಪಾದಕಿ

 

http://issuu.com/hema22/docs/hejje_mele_hejje?e=19201401/30312822

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: