ಗುರುವೇ ನಿನಗಿದೋ ಪ್ರಣಾಮಗಳು..

Share Buttonಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ
ಅರಿವನು ಮೂಡಿಸಿ
ಅಂಜಿಕೆ ತೊಡೆದ
ಓ ಗುರುವೇ
ನಿನಗಿದೋ ಎನ್ನಯ ವಂದನೆಯು

ಅಕ್ಷರ ಪಥದಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ
ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು ಮನ್ನಿಸಿ
ಅರಿವಿನ ದೀಪವ ಬೆಳಗುತಲಿ
ಅರಳಿಸಿದೇ ನೀ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ.

ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೆ ಅಹಮನು ಕಿತ್ತು
ಅಜ್ಞಾನದ ಕೊಡಕೆ ಜ್ಞಾನ್ನವನೀಯಲು
ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ನೀ ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳು
ಅದಕಲ್ಲವೇ ನೀ ಎಂದೂ ಸಹನಾಮೂರ್ತಿ.

ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ಮುನ್ನಡೆಯೆಂದು
ಅರಿವಿನ ಪಥವನು ಕರುಣಿಸಿದೆಯಂದು
ಆಗಿದೆ ಅದುವೇ ಜೀವನಕಾಧಾರವು ಇಂದು
ಅರಿವೆಂದರೆ ನೀನೇ ಗುರುವೇ ನಿನಗಿದೋ
ಎನ್ನಯ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು..

                           ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

-ಅನ್ನಪೂರ್ಣ,ಬೆಜಪ್ಪೆ.

Leave a Reply

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Kannada and English

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: