Monthly Archive: October 2016

0

ಏಕೀ ಕ್ರೌರ್ಯ ?

Share Button

ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುಡುವ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಿಮಗೇಕೆ ನಾವಿರುವುದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯಕೆ ಯಾರದೋ ದ್ವೇಷದ ದಳ್ಳುರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇಕೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡುವಿರಿ ನಿರ್ಜೀವದೊಳಗೊಂದು ಭಾವವಿದೆ ಜೀವವಿರುವ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೋವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲಾ ಹೊತ್ತು ಸಾಗೋ ರಥವು ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ನೋಯುವೆವು ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ಇದರಲಿ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ನಾವಾಗಿಹೆವು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: