Daily Archive: September 14, 2014

0

ನಿಲುಕದೆ ಓಡದಿರು ಓ ಚಂದಿರ!

Share Button

  ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚೆಲುವ ಚಂದಿರ, ನೀನೆಷ್ಟು ಸುಂದರ!   ಧರೆಗಿಳಿದು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಸಾವಿರ ಚೆಲುವೆಯರ ಹಿಂಡು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ, ಆಗಾಗ ಮಿಂಚುವ ತಾರೆಗಳು ಕೂಡಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಚಿಂತಿಸಿವೆ.   ನಿನ್ನ ಹೊಳಪಿನ ಕಂಪಿಗೆ ಈ ಇರುಳು ಸೊಗಸು, ಹೊಸದಾದ ಉಲ್ಲಾಸವು ಚಿಮ್ಮುತ ನವಿರಾಯಿತು ಮನಸು....

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: