Daily Archive: August 1, 2014

8

ಆಯ್ಕೆ?

Share Button

  ಅಪ್ಪವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ತಂದ ಅಂಗಿ ಅಮ್ಮನ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆಯ ಲಂಗ ಯಾವುದೂ ಸೈಜ಼ಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಡೆದ ಉತ್ಸಾಹದ ಆ ನಡೆ ಇಂದು ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೇ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ತಂದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ಬದುಕು ಉಮೇದು ಕಳಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?  ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: