Category: ಬೆಳಕು-ಬಳ್ಳಿ

1

ಸೇರುವೆನೆ ನಿನ್ನ

Share Button

ಯಾವ ತಿರುವನು ಬಳಸಿ ಬರಲಿ ನಿನ್ನಲಿ ಗೆಳತಿ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯ ಬೆಸೆವ ಬಿಂದುವೆಲ್ಲಿ ॥ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುವ ಜಾಡು ದಿಣ್ಣೆಗಳು ತಗ್ಗುಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಲಿಸಿವೆಯೇ ॥ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ದಾರಿ ಸುಳಿಯ ಸೆಳವಿನ ಹೊಳೆಯು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗು ಅಡರಿ ತೊಳಲುತಿರುವೆ ॥ ನೇಸರನು ಮುಳುಗುತಿಹ...

0

ಗಂಗೆಯನು ಹರಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಗಾಡಿಗೆ

Share Button

ಓಂ ಶಿವನೆ ಶಂಕರನೆ ರುದ್ರಾಭಯಂಕರನೆ ಓ ಬಾರೊ ಬಂಧುವೇ ಎದೆಗೆ ಬಾರೋ ಹೇ ಭಗೀರಥವರದ ಹೇ ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಗಂಗೆಯನು ಹರಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಗಾಡಿಗೆ || ಹಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆವಂದು ಉದಿಸೆ ಹಾಲಾಹಲವು ಕುಡಿದು ಜಗವನು ಕಾದ ಕರುಣಿ ಬಾರೋ ಗಳದಿ ಗರಳವ ತಡೆದು ಪೊರೆದ ಗಿರಿಜಾಪತಿಯೆ ಲೋಕ ಲೋಕದ ಒಡಲ...

1

ಓ ಶಿವನೆ ಜಗದ ಪಾಲಕನು ನೀನು….

Share Button

ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳುವೆ ಕೈಲಾಸಪತಿಯೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೆಮ್ಮನು ಓ ಶಿವನೆ ಜಗದ ಪಾಲಕನು ನೀನು.ಪ ನೀನೆ ಕಾರಣ ಜಗದ ನಿಯಮಕೆಂದರಿಯದೆ ನಾನು ನಾನೆಂದು ಮೆರೆದೆ ದೇವನೇ ನಾನು ನಾನೆಂದು ಮೆರೆದೆ, ನನ್ನ ಈ ಮದವನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸುಟ್ಟುಬೂದಿಯ ಮಾಡೊ ನೀ ಓ ಶಿವನೆ ಜಗದ ಪಾಲಕನು...

2

ನೋಡಲ್ಲೊಂದು ಗರುಡಾ..!

Share Button

ಗರುಡಾ, ಗಗನದೆ ತೇಲೊ ಗರುಡ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಾ ಬಿಳುಪದೆಷ್ಟು ಗಾಢ ! ಬಿಚ್ಚಿದ ರೆಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಚಾಚಿದ ಬೆರಳು ಹಗುರ ನೌಕೆ ನೀ ಗಗನದ ಬಯಲಲ್ಲು || ಗರಿ ಬಿಚ್ಚೆ ಖಾಲಿ ಆಗಸಕೆ ನೀ ಮೋಡ ಗುರಿಯಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದದೇನೊ ಜಾಡ ರಜೆಯಿತ್ತನೆ ಹರಿ ನೀ ಬಿಟ್ಟಿರದ ಸಾನಿಧ್ಯ...

0

ಗಜ಼ಲ್

Share Button

ಮಳೆಯಂತೆ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಹೇಳು ಬಣ್ಣ ತಳೆದು ನಗುವ ಮುಗಿಲುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಹೇಳು ಬನದುದ್ದ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೀಚೆಂದಿದೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿ ನೆನಪುಗಳಾಚೆಗೆ  ನೆಗೆವ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಹೇಳು ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲೆ! ತುಂಬಿ ಬಂತು ಮನಸು ಮಾತಿಗೆ ದಕ್ಕದ ನೂರು ಸ್ನೇಹಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ಹೇಳು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ...

1

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

Share Button

ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಹರಡಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ, ಇದುವೆ ಇದುವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾ, ಧಾರವಾಡ ಸಂಭ್ರಮಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಾ… ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಭ್ರಮಾ, ಗಿರಡ್ಡಿಯವರ ಸಾರಥ್ಯದಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಸಂಭ್ರಮಾ. ಈ ಸಂಭ್ರಮಾ ಎಲ್ಲರಾ ಮನವನೂ ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.. ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾ.. ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳಿರುವಾ ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ...

0

ಅಮ್ಮನಪ್ಪುಗೆ

Share Button

ಅಮ್ಮನ ತೋಳ ಬಿಸಿಯಪ್ಪುಗೆಯಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಹನೀ  ಕಂದ, ಪದಪುಂಜಗಳಾಡಂಬರದಲೂ ಬರೆಯಲಾಗದೀ ಬಂಧ. ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತವಳವಳು ಕೆಳಗಿಳಸಲಿಚ್ಚಿಸಳು ಮಗುವ. ಕೂಸ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲೇ ಕಾಣುವಳೆಲ್ಲಾ ಸುಖವ. ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಸುಖಿಸುವ ಮುಗ್ದ ಮಗುವಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾತುಗಳ ಮಧುರ ಆಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮನಾದ ಸವಿ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಉಕ್ಕಿಸೊ ಮೊಗವದವಳ...

0

ಬಸವನೊಡನೆ ಬಸವ..

Share Button

  ನೀ ಮೂಗ ಬಸವಣ್ಣ ನಾ ಸಜೀವ ಹಸುವಣ್ಣ ನಿನಗೊ ನಿತ್ಯ ದಸರಾ ವೈಭವ ನನಗೊ ಬೀದಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕರೆ ಪುಣ್ಯ! || ನೋಡು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರ ಮಿರಮಿರ ಮಿಂಚುವ ಸಾರ ಕಪ್ಪಿದ್ದರು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೂವು ದವನ ಅಚ್ಚ ಬಿಳುಪಿದ್ದರು ಯಾರೂ ನೋಡರಲ್ಲ ? || ನಿನಗೊ...

1

ಮೊರೆ

Share Button

ಹೂವು ಅರಳುತ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬಿ ಗುಂಜನವಿಲ್ಲ ಕುಕಿಲು ಕೇಕೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದವೋ ಬಳೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಿಂಕಿಣಿಯದೀಗ ಘನಮೌನ ಯಮುನಾತೀರದಲಿ  ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಪ್ರಭೂ, ಕಂಡೆ ನೀ ತೆರಳಿದ್ದನ್ನ ಬೃಂದಾವನದ ಎದೆ ಬಿರಿದಿದ್ದನ್ನ ಅನಾಥ ಮುರಳಿ ತಲೆಮರೆಸಿ ಕೊಂಡಿಹನು ಸ್ತಬ್ದವಾಗಿದೆ ಈಗ ವೇಣುಗಾನ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಗುಳೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿದ್ದಿರಬೇಕು ನಗರ ತೀರ...

4

ಸಮುದ್ರರಾಜಗೆ ವಸನ

Share Button

ಭೋರ್ಗರೆವ ಕಡಲತಡಿಯು ಬಿಳಿಹಾಲ ನೊರೆ ಅಲೆಯು! ರವಿಕಿರಣದಲಿ ತೊಯ್ದು ಸಮುದ್ರರಾಜಗೆ ವಸನ ತಾನೆ ನೇಯ್ದು! ಶಕ್ತಿಯುತ ತೆರೆಗಳ ಹೊಡೆತ ಕಠಿಣ ಕರಿಬಂಡೆ ಸಹಿಸಲದು ಸತತ! ಜೀವನದೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಅಲೆಯ ಬಡಿತ ತಡೆವ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡು ದೇವ ಅನವರತ! .   – ಶಂಕರಿ ಶರ್ಮಾ, ಪುತ್ತೂರು   +5

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: