Author: Meghana Prashant Holla, meghanaprashanth0@gmail.com

2

ಐಕ್ಯತೆ ಇರಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ

Share Button

  ಒಂದರಿಂದಾಗದು ಏನೊಂದು ಎರಡು ಕೂಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿರದಿದ್ದರೆ  ಸಾಧಿಸಲಾಗದು ಏನೊಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೊಸದೊಂದು . ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನದಾಳದಿಂದ ನೆರೆ – ಹೊರೆಯೊಳಗೆ ಬೇಧ – ಭಾವ ಬೇಡ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ಇರಲಿ ಮನದೊಳಗೆ . ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಎಂಬ...

5

ಬದಲಾದ ಹೆಣ್ಣು , ಬದಲಾಗು ಹೆಣ್ಣೇ

Share Button

ಓ ಹೆಣ್ಣೇ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ ಪತಿವ್ರತಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಯುಗ ಉರುಳಿದಂತೆ – ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ನೀನಾದೆ ಸತಿಸಾವಿತ್ರಿ ಸಮಯ ಹೋದ ಹಾಗೇ ನೀನು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವನು ಆದೆ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಸಾಗಿದಂತೆ ಇಂದಿರಾ ಆಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನವಯಗದಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಆಗಿ ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಆದರೇ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: