Author: Dr.Maheshwari U, maheshwariullodi@gmail.com

4

ಕೊರೊನ ನಿಮಿತ್ತ

Share Button

ಲಾಕ್ ಡೌನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸುದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕೆ ಸುಪ್ರಭಾತವ ಉಲುಹುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಿಂಡು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಹಕ್ಕಿಗೂಡಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಹೊಸ ಸಂಸಾರಗೀತೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಲೆಯೂಡುತ್ತ ತಣ್ಣಗೆ ಮುಲುಕುವ ಬೆಕ್ಕು ವಠಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸಹಜ ಕಾಯಕನಿರತ ಕಾಗೆ ಬಳಗ ವಸಂತಾಗಮನಕೆ ಪಲ್ಲವಿಯ ಹಾಡಿ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುವ...

3

ನನ್ನ ಜಾಗವೆ ಇಲ್ಲೆ

Share Button

          ಒಳಗಿನೊಳಗಿನ ಭಾವ ನಿರ್ವಾಣ ಬೀಜದಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ತೊರೆದು ಮಾತ ಸೊಕ್ಕಡಗಿ ಮೌನ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹಗುರ ಹೂವಿನ ಹಗುರ ಹಗುರ ಗಾಳಿಯ ಹಗುರ ಹಗುರ ಪ್ರಾಣದ ಹಗುರ ಆಹ! ನನ್ನ ಜಾಗವೆ ಇಲ್ಲೆ!...

2

ಮೌನ

Share Button

ಮಾತು ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಮೌನ ಸಾಗರ ಮೊರೆದಿದೆ ಜೀವ ಭಾವವು ನೊಂದು ಬೆಂದು ಸಾವಿನೊಲೆಮನೆ ಮುಂದಿದೆ ಗುಪ್ತಗಂಗೆಯು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದೆ ಕಸದ ಕೊಳೆ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಿನೊಳಗಿನ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ ಹಾಡು ಬಿರಿಯದೆ ಮುರುಟಿದೆ ಸುದ್ದಿ ನುಂಗಿದ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಮೌನ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಡಿದಿದೆ ಬಂಜೆಬೇನೆಗೆ ಟಿಸಿಲುಮೂಡಿದೆ ನರನರವು ಮರ್ಮರ ಮೊರೆದಿದೆ ಯುಗಯುಗದ ಕತ್ತಲು...

3

ಸೋರುಗಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಮ

Share Button

ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಮಗೆ ಸೋರುವ ಹುಣ್ಣೆ? ರಕ್ತ ಲಸಿತ ಬೆಳದಿಂಗಳೆ ಈ ಬನದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸೋರುಗಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಮ! ಬಿಮ್ಮಗೆ ಬಿಗಿವ ಕಡಲಮುಸುಡಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗತಕ್ಕವನೆ ಈತ! ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆಯೆ ಉರಿವ ಮತ್ಸರದ ಮಡದಿಯರು ಶಪಿತ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತುಗಳ ಮಳೆ ಜಡಿದು ಅಲ್ಲ ,...

4

ನಿರ್ವಾಣ ಸಂಜೆಗೆಂತಹ ಶೋಭೆ!

Share Button

ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದರೆ ಕಾಣುವುದೆ ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರದರೆ ಉಂಟು ಬೇಕೆಂಬ ಧಾರೆ ಬೇರೆ ಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿದು ಸೋರೆ ಆಕಾಶದುದ್ದಕ್ಕು ನಗುವ ಬೆಳಗಿನ ಮೋರೆ! ಮೋರೆಯೆಂದರೆ ಸದರೆ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿವರೆಗೆ ಮುಡಿಯ ಕೊಡುವುದೆ ದಿಟ್ಟಮನದವರಿಗೆ ಮನಕೆ ಮಜ್ಜನಬೇಕು ಚಿರನಿದ್ರೆವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೈಯಲುಬಹುದೆ ಒಳಗಣೊಳಗಣ ಆತ್ಮಸಖ? ಸಖನೆಂಬ ಸುಖಕೆ ಅನ್ಯಮಾದರಿಯುಂಟೆ? ಉಂಟೆ ಉಂಟೆಂಬ...

6

ಸಾವೆ ಸತ್ತೆಹೋಯಿತೇನೋ ಎಂಬಂತೆ

Share Button

ಅಕ್ಷರವ ನೆಕ್ಕಿ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬಹುದು ಅರ್ಥಗೌರವವನ್ನು ಒರಸಬಹುದೆ? ಆಕಳಿಕೆ ಸದ್ದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡಬಹುದು ಆಲಸ್ಯನೆರಿಗೆಗಳ ಮರೆಸಬಹುದೆ? ನಿಜದ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲುಬಹುದು ಕಣ್ಣಿನಾಳದ ದಿಟವ ಮುಚ್ಚಬಹುದೆ? ಒಂದೆ ನಿಮಿಷದಿ ಸಾವು ಬಂದಿಳಿಯಬಹುದು ಜೀವ ಸಾವಿನ ನೆಂಟು ಹಳೆಯದಂತೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲೆ ಮೂಲೆಯಲೆಲ್ಲೊ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಟದ ಸದ್ದು ಸಾವೆ ಸತ್ತೇಹೋಯಿತೇನೊ ಎಂಬಂತೆ -ಡಾ.ಮಹೇಶ್ವರಿ....

2

ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ

Share Button

ಅ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವು ಮೊದಲ ಲೀಲೆ ಆಕಾಶ ತೆರದಿತ್ತೊ ಮೇಘ ಮಾಲೆ ಇಂದಿನನುಭವವೆ ನಾಳೆಗಿತಿಹಾಸ ಈ ಕ್ಷಣವೆ ನಿನ್ನದಿದು ಮಾಡದಿರು ಹ್ರಾಸ ಉನ್ನತದ ಗಿರಿಶಿಖರ ಏರುವುದಕೂ ಮೊದಲು ಊರು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀನು ನಿಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಿ ತೋರುತಿಹ ಬಾಳಿನಲಿ ಇಹುದೊಂದೆ ಏಕ ಭಾವದಿ ಬೆರೆತವಗೆ ಕಾಂಬುದೊಂದೇ ಐಸಿರಿಯ...

4

ತ್ರಿಪದಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯ

Share Button

ಚಿನುಮಯನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತ್ಯಲ್ಲೊ ಹನುಮನೊಡೆಯನ ಮೂರ್ತಿನಿಜ ಕೀರ್ತಿ/ಆಗಸದಿ ತನಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿದವೊ ಮೈಕಾಂತಿ ಮನಸಿನ ಮಾತಿಗೆ ಪದಗಳೆ ಬಾರವೊ ಮನ ಭಾರ ತಂಗಿ ಪದ ಭಾರ /ಒಡಲಿನ ಒಳಗುದಿ ಹೊರಗೆ ತರಲೆಂತೊ// ಮಾನಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿಗು ನೊರೆಯೆಷ್ಟು ಹಾರುವ ಹೋರುವ ತೆರೆಮೊರೆದಾಡುವ ಆಡಿದ್ದೆ...

8

ಕವಿತೆ

Share Button

  1 ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲೊಂದು ಕವಿತೆಯ ಹೆತ್ತು ಮಾತೆಯಾಗುವ ಮಾತೆ ಬೇಡ ನವಮಾಸ ತುಂಬಿ ಹಡೆಯಲಿ ಕೂಸು ಹೊರದನಿಯ ದಾರಿಯಲಿ ಹೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚೂರು ಒಳದನಿಯ ತಮ್ಮಟೆಯ ಬಡಿದು ಬಡಿದು ಕಣ್ಣುಕಿವಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏಕ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೊರದನಿಯ ಬಿಡಿಚೂರು ಒಳದನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ತುಂಬಿ ಜೀವರಸವಾಡಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವ...

14

ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಪ್ರಸಂಗ

Share Button

ಕೋಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರದವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಅಮ್ಮ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕರಾವಿನ ದನಗಳಿದ್ದು ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ನೆರೆಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಹಿಂಡಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಢಿ ಇತ್ತು. ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಗಳ ತುರ್ತು‌ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಡವರು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: