Author: Nandini Heddurga, nandinihm.1975@gmail.com

6

ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಪ್ರೀತಿಯಿದು…

Share Button

.   ಹುಡುಕಾಟಕೆಂಥ ಸುಖವಿತ್ತೆ ಗೆಳತಿ ಹೊದ್ದ ಕಂಬಳಿ ತುಂಬ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟುಗಳು. ಕಪಾಟಿನಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಗುರುತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿಯದೊಂದು ಒಣಪಕಳೆ ಗೋಡೆಯೆದೆ ಮೇಲೆ ವಿರಹಗೀತೆ ಚಾವಣಿಯಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿರದಷ್ಟು ಚಹರೆ . ಆರಾಮಿದ್ದೆ  ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರದೋ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತಾ… . ಆರಾಮಿಗೂ ಬೋರಾಯಿತೋ ಏನೊ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: