Author: Rajeshwari N, nrajeshwari2026@gmail.com

6

ಇದು ಉಳುವವನ ಭೂಮಿ…

Share Button

ಪಾಲಿಸಿದರು , ಪೋಷಿಸಿದರು ದೂರಿದರು ,ದೂಷಿಸಿದರು ಹಂಬಲಿಸದರು ,ಹಾರೈಸಿದರು ಬೆಳೆದರು , ಕಳೆ  ಇದ್ದರು ಕಿತ್ತೆಸೆದರು , ಬರಸೆಳೆದರು ನೀರೆರೆದರು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾ ಸ್ಥಾವರ ಈ ಎದೆಯ ಒಲವ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗದು ಪ್ರೇಮದೊರತೆಯ ಇಂಗಿಸಲಾಗದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಕ್ಷೇಪವ ಭೇಧಿಸಲಾಗದು ಪಾಳು ಬೀಳಿಸಿ ಬಂಜಾರಾಗಿಸಲಾಗದು ಇದು...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: