Author: Sharanabasappa A Kanti, svpnkanti@gmail.com

1

‘ಅಪ್ಪ’

Share Button

ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಈ ಬರಹ ಶ್ರೀ ಎ. ಆರ್. ಮಣಿಕಾಂತ್ ಅವರ ‘ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ’ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಮುಕಾರಿಯವರ ‘ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ..’ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಅಪ್ಪ’ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ...

0

ಕಥೆ ಎಂದರೇ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಂತೆ……

Share Button

    ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಥಾಯಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 09-06-2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೈಗಾ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸೆಮಿನಾರ ಹಾಲನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜನಜಾಗ್ರತಿ ಸಮೀತಿಯ ಕೈಗಾ ಹಾಗೂ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಕೈಗಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: